محله منطقه 20

ایستگاه مترو جوانمرد قصاب
شهر ری
ایستگاه مترو شهرری
ایستگاه مترو دولت آباد
ایستگاه مترو چشمه علی 
ایستگاه مترو ابن بابویه 
ایستگاه مترو میدان حضرت عبدالعظیم 
ایستگاه مترو حرم حضرت عبدالعظیم

logo-samandehi