ثبت نام کارجویان حرم رضوی

  • سه عنوان شغلی مانند( امور اداری - حراست - فروشندگی و... )
  • مانند ( منطقه 11 )
  • انواع فایل های مجاز : jpg.
  • انواع فایل های مجاز : jpg, gif, png, pdf.
  • انواع فایل های مجاز : jpg, gif, png, pdf.