بامکو دریچه ای بسوی آرزوهای دست نیافتنی …

لوکیشن اینجا کلیک نماید

درباره بامکو

 بامکو (بانک اطلاع رسانی مشاغل کشور ) در ایران با اهداف احراز هویت مشاغل کشور و اعتماد سازی کاربران فضای مجازی جهت حمایت از تولید کنندگان و خریداران شروع به فعالیت نموده است.

خوشبختانه در همین راستاد با ایجاد مراکز مهارتی و کشف استعداد یابی دراین مرکز افراد و نخبگان شناسایی می شوند و جهت آموزش های مهارتی با توجه به نوع یادگیری  ودرک آنها اقدام میگردد. و با ایجاد بستر کارو آفرینی به مراکز صنعتی معرفی تا از دانش و تخصص مهارت آموزان این مرکز در فرایند استخدام  و بکارگماری استفاده شود .

logo-samandehi