فعالیت موسسه مشاوره روابط کارگر و کارفرما بامکو مشاوره، تدریس، آموزش، رسیدگی به دعاوی و اختلافات، داوری در خصوص دعاوی کار. پشتیبانی، حضور و هماهنگ سازی تیم مدیریتی در تمام سطوح برای بر قراری ضوابط و شرایط قانون کار. انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی دولتی و خصوصی
در بعضی موارد و در بعضی از پرونده ها به دلیل تخصصی بودن اطلاعات و روند کار آن در دادگاه ها بهتر است این پرونده را به وکیل متخصص مربوطه آن ارائه کنید مانند اینکه در امر کیفری و در موضوع قتل با وکیلی که در زمینه قتل و جرایم تخصص دارد مشورت کنید و در مورد قوانین کار و روابط کارگری و کارفرمایی با وکیل مربوطه در این زمینه که با وجود پیچیدگی ها و زیر و بم های آن بتواند حقوق شما را در مراجع اداره کار و یا مراجع مربوطه اعم از قضاوتی و غیره قضاوتی مطالبه کند.
در اینکه مشاوره حقوقی کارگر و کارفرما یک مقوله کاملا تخصصی است بر کس پوشیده نیست موسسه مشاوره روابط کارگری و کارفرمایی با دارا بودن 40 وکیل تخصصی اداره کار میتواند به صورت تلفنی آنلاین یا حضوری مشاوره کارگر و کارفرما را ارائه نماید.
02166980370