نگهبان آقا

ارسال شده در 4 سال ماه قبل

نکهبان مجتمع تجاری میرداماد

حقوق وزارت کار وبیمه

سن زیر 40 سال

شیفتی

ویژگی های شغل

آشنایی با زبان انگلیسی1
خوش برخورد1

درخواست به صورت آنلاین

یک شماره تلفن معتبر مورد نیاز است.
یک شماره تلفن معتبر مورد نیاز است.
یک آدرس ایمیل معتبر مورد نیاز است.

تلفن ضروری

آدرس منزل