خدمات نظافتی

لطفا قبل از ثبت آیتم ها مورد نظر را مطالعه فرمائید .متراژ زير 60 متر 30000 هزار تومان بالاي 60 متر 45000 هزار تومان
لطفا قبل از ثبت آیتم ها مورد نظر را مطالعه فرمائید .بابت هر طبقه 30000 هزار تومان
لطفا قبل از ثبت آیتم ها مورد نظر را مطالعه فرمائید .متراژ زير 60 متر 30000 هزار تومان بالاي 60 متر 45000 هزار تومان
لطفا قبل از ثبت آیتم ها مورد نظر را مطالعه فرمائید .بابت هر ساعت خدمات نظافتي در منزل 45000 هزار تومان
جمع کل تومان
    logo-samandehi