شهرهای مرکزی

نام شهر
اراک
ساوه
خمین
محلات
دلیجان
کرهرود
شازند
مأمونیه
تفرش
مهاجران
سنجان
کمیجان
میلاجرد
آشتیان
خنداب
آستانه
پرندک
زاویه
نیم‌ور
داودآباد
خشکرود
غرق‌آباد
جاورسیان
فرمهین
خنجین
کارچان
نراق
توره
نوبران
هندودر
قورچی‌باشی
ساروق
رازقان
شهباز

logo-samandehi