شهر های کردستان

نام شهر
سنندج
سقز
مریوان
بانه
قروه
کامیاران
بیجار
دیواندره
دهگلان
کانی‌دینار
سریش‌آباد
دلبران
سروآباد
یاسوکند
موچش
بلبان‌آباد
هورامان تخت
صاحب
آرمرده
دزج
زرینه
بویین سفلی
شویشه
کانی سور
بابارشانی
چناره

logo-samandehi