فدراسیون های ورزشی

نام فدراسیون
فدراسیون فوتبال ایران
فدراسیون کاراته ایران
فدراسیون کبدیی ایران
فدراسیون کشتی ایران
فدراسیون کوه نوردی و صعود های ورزشی
فدراسیون گلف ایران
فدراسیون ورزش روستایی عشایر
فدراسیون ورزش های جانبازان و معلولین
فدراسیون ورزش های ناشنوایان
فدراسیون ووشو
فدراسیون هاکی ایران
فدراسیون هندبال ا ایران
کمیته ملی المپیک ایران
فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام
فدراسیون بسکتبالایران

logo-samandehi