محله منطقه 13

شهید اسدی
صفا
زاهدگیلانی
اشراقی
دهقان
نیروی هوایی
پیروزی
حافظیه
امامت
شورا
آشتیانی
زینبیه
سرخه حصار

logo-samandehi