محله منطقه 18

خلیج فارس شمالی و جنوبی
نوروزآباد
شادآباد
کوی ۱۷ شهریور (کوی مهرزاد یا کوی ۲۵ شهریور سابق)
سعیدآباد
شمس‌آباد
تولیددارو
شهرک ولی‌عصر شمالی و جنوبی (شهرک ولیعهد سابق)
یافت آباد شمالی و جنوبی (تهرانیه)
ابراهیم‌آباد
ارشد آباد
ترک آباد
عرب آباد
شهرک قائم
شهرک صادقیه
شهرک صاحب الزمان
شهرک مسلمین
بهداشت
شهرک امام خمینی
بازار آهن
گلدسته
شهرک دانش و کوی فردوس

logo-samandehi