محله منطقه 19

 خانی آباد نو
محله شریعتی شمالی
محله شریعتی جنوبی
محله خانی آباد شمالی
محله خانی آباد جنوبی
محله اسفندیاری و بستان
محله شکوفه شمالی
محله شکوفه جنوبی
محله نعمت‌آباد
محله شهید کاظمی
محله دولتخواه
محله اسماعیل‌آباد
محله شهرک رسالت
محله بهمنیار

logo-samandehi