محله منطقه 4

اوقاف
پاسداران - ضراب‌خانه
تهران‌پارس شرقی
تهران‌‌پارس غربی
جوادیه
حسین‌آباد - مبارک‌آباد
حکیمیه
شمس‌آباد - مجیدیه
شمیران نو
علم و صنعت
قاسم‌آباد - ده نامرک
قنات کوثر
کاظم‌آباد
کالاد
کوهسار
گلشن
لویزان - شیان
مجیدآباد
مهران
نارمک شمالی

logo-samandehi