محله منطقه 6

امیرآباد
ایرانشهر
بهجت‌آباد
جمالزاده
جهاد
دانشگاه تهران
ساعی
سنائی
فاطمی
کشاورز
نظامی گنجوی
والفجر
ولیعصر
یوسف‌آباد

logo-samandehi