محله منطقه 9

استاد معین
امامزاده عبدالله
دستغیب
دکتر هوشیار
سراسیاب مهرآباد
شمشیری
فتح
فرودگاه مهرآباد
مهرآباد جنوبی

logo-samandehi