نگهداری از سالمند

با توجه به وضعیت سالمند هزینه نگهداری متغیر میباشد.
جمع کل تومان
    logo-samandehi