قیمت بسته ها

جهت ثبت فرصت مشاغل بسته مورد نیاز خود را خریداری نماید .

3500000 تومان

بسته طلایی

 • اعتبار: 90 روز
 • 50 عمومی مشاغل
 • 50 ویژه مشاغل
 • 50 فوری مشاغل
 • 50 خصوصی مشاغل
 • 50 ستاره دار مشاغل

300 تومان

بسته نقره ای

 • اعتبار: 90 روز
 • 20 عمومی مشاغل
 • 20 ویژه مشاغل
 • 20 فوری مشاغل
 • 20 خصوصی مشاغل
 • 20 ستاره دار مشاغل

رایگان

بسته برنزی

 • اعتبار: 60 روز
 • 3 عمومی مشاغل
 • 3 ویژه مشاغل
 • 3 فوری مشاغل
 • 3 خصوصی مشاغل
 • 3 ستاره دار مشاغل

آخرین اخبار

logo-samandehi