ضوابط حضور ناشران و فروشندگان

ضوابط حضور ناشران داخلي و فروشندگان

در فروشگاه و نمايشگاه دائمی بامکو

با توجه به برگزاری در فروشگاه و نمايشگاه دائمی بامکو حضور و ثبت نام کلیه ناشران داخلی دراین رویداد فرهنگی در بستر فضای مجازی مطابق شیوه نامه زیر خواهد بود.

الف – شرايط ثبت نام و حضور:

1 – ناشران سراسر کشور به شرط دارا بودن پروانه نشر معتبر از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی همچنین فروشندگان می ایست مجوز مشاغل خانگی یا مج از صتف مربوطه را اشته باشند با تاریخ اعتبار تا پایان سال 1400میتوانند در این نمایشگاه ثبت نام نمایند.

تبصره1:  زمان شروع ثبتنام در چهارچوب زمانبندی کلی فروشگاه و نمایشگاه و مصوبات مجری برگزاری نمایشگاه بوده و

تمدید این مهلت با تائید مجری برگزاری نمایشگاه خواهد بود.

تبصره 2:  مجری برگزاری نمایشگاه، از پذیرش هرگونه تقاضا پس از انقضای مهلت اعلام شده ثبت نام معذوراست و همچنین هیچ تعهدی از حیث واگذاری پنل کاربری در قبال ناشرانی که در زمان ثبت نام اطلاعات نادرست یا ناقص ارائه داده یا بعد از اتمام مهلت اقدام به ثبت نام کنند، نخواهد داشت .

تبصره 3:  ملاک ثبت نام و عرضه کتاب در این نمایشگاه داشتن عناوین کتاب چاپ شده از آغاز سال 99 تا زمان ثبت نام

نمایشگاه است.

تبصره 4:  این نمایشگاه منحصراً برای عرضه و فروش کتاب کاغذی و چاپی است.

2- ناشران ملزم هستند قبل از ثبت نام برای کنترل اطلاعات کتابهای خود و در صورت مشاهده مغایرت، نسخهای از کتاب را به همراه تصویر اعلام وصول به مجری نمایشگاه اعلام نمایند.

3-کتب ناشران شرکت کننده صرفاً با تخفیف ناشر و درصد  مشخص توسط ناشران عرضه خواهد شد.

4- هزینه ارسال به عهده ناشر خواهد بود.

تبصره : در خصوص محموله هایی که ارزش خالص ریالی فاکتور آنها کمتر از پانصد هزار ریال  باشد و از طریق

شرکت پست ج.ا.ا ارسال شود، هزینه ارسال به عهده موسسه خواهد بود.

5- ضرورت دارد هر ناشر برای اداره پنل و جوابگویی به مراجعین متناسب با تعداد عناوین کتاب ارائه شده به صورت برخط از

یك یا چند نفر متصدی استفاده کند.

6-  ناشران ملزم اند آدرس دقیق پستی و کد پستی خود را در کلیه مراحل در سامانه های الکترونیکی مورداستفاده درج نمایند.

7- رعایت ضوابط و مقررات شرکت در نمایشگاه برای همه مشارکت کنندگان الزامی است.

ب. مدارک موردنیاز برای ثبت نام در سامانه:

1- تکمیل فرم تقاضای ثبت نام؛

2- بارگذاری تصویر پروانه نشر معتبر که حداقل تا پایان سال 1400 اعتبار داشته باشد. قابل ذکر است تصویر بارگذاری شده با

پروانه نشر موجود در دفتر توسعه کتاب و کتابخوانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی صحت سنجی خواهد شد؛

3- پذیرش مجموعه ضوابط نمایشگاه شامل مقررات انضباطی مالی مجری برگزاری نمایشگاه، مقررات حضور در پنل و تأمین

کتاب؛

4- تکمیل فرمهای مربوطه ازجمله فرم مربوط به اطلاعات حساب بانکی ناشر حاضر در نمایشگاه.

تبصره 1:  تکمیل تمامی فرمهای ثبت نام ضروری بوده و به ثبت نام های با مدارک ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد.

تبصره 2:  در صورت ارائه هرگونه اطلاعات نادرست از سوی ناشران، تصمیمات لازم طبق مقررات توسط مجری برگزاری

فروشگاه و نمایشگاه اتخاذ و بر طبق آن اقدام خواهد شد. بدیهی است مسئولیت تمامی امور و تخلفات احتمالی به عهده مدیرمسئول انتشارات است.

تبصره 3 : ثبت اطلاعات حداقل یك نفر به عنوان متصدی پنل و فرد پاسخگو در فرم مربوطه الزامی است.

ج. امور مالي

امور مالی مرتبط با نمایشگاه مجازی و چگونگی عملکرد گردش مالی نمایشگاه به صورت زیر تعیین میگردد :

  1. بانک اطلاع رسانی کشور بامکو متولی و برگزارکننده نمایشگاه مجازی از بابت اختصاص پنل، فراهم کردن بستر

برگزاری نمایشگاه و همچنین مدیریت سامانه در طی دوره برگزاری از ناشران وجهیمعادل 15 درصد فروش دریافت خواهد کرد.

 2- مبالغ مربوط به فروش کتاب در نمایشگاه مجازی به طور متمرکز و از طریق درگاه پرداخت اینترنتی به حساب بانکی

مجری (بامکو)  واریز خواهد شد و در صورت نبود شکایت از ناشر بعد از 7 روز کاری به حساب ناشر واریز خواهد شد.

  • ازآنجاییکه ارسال کتب فروخته شده به عهده ناشران شرکت کننده در نمایشگاه بوده و اطمینان از وصول کتاب به خریداران یکی از ارکان مهم در نمایشگاه مجازی کتاب است، لذا بامکو به عنوان مجری نمایشگاه خود را موظف به

انجام فرایند صحت سنجی در این زمینه دانسته و مطالبات ناشران شرکت کننده را در صورت تائید به حساب اعلامی ایشان

واریز مینماید.

تبصره 1: زمان پیشبینی شده برای فرآیند صحت سنجی 7 روز کاری از زمان اتمام نمایشگاه در نظر گرفته شده و چنانچه

در طی زمان مقرر شکایتی از سوی خریداران نسبت به ناشری به مجری برگزاری واصل نشود، مراتب به عنوان تائید فرآیند

صحت سنجی تلقی میگردد.

تبصره 2:  در صورت وصول هرگونه شکایت از ناشر توسط خریداران مبلع معادل مورد شکایت از رقم مطالبات ناشر کسر و

الباقی رقم مانده به حساب ناشر واریز میگردد.

د. ضوابط اجرايي

اهم شرایط و مقررات حضور شرکت کنندگان و فعالیت به شرح زیر است:

1- ثبت سفارش به صورت 24 ساعته بوده و ساعت تحویل و ارسال بار به شرکت پست نیز از 8 لغایت 14 خواهد بود.

2- ناشران و متصدیان پنل بایستی همه روزه از ساعت9 صبح   تا ساعت 18عصر پاسخگوی مجری و خریداران باشند.

3- مسئولیت تحویل کتاب برابر فاکتور فروش به عهده ناشر است و ناشر موظف به نگهداری اوراق فروش، پست یا رسید

مرسولات نزد خود است تا در صورت لزوم به مجری نمایشگاه تسلیم نماید.

  • بسته بندی کتابها به عهده ناشر است و در صورت ارسال توسط شرکت ملی پست، جمع آوری و ارسال بر عهده آن شرکت خواهد بود.
  • ضرورت دارد ناشر نسبت به ارسال سفارش های دریافتی حداکثر تا یك روز کاری بعد ثبت سفارش اقدام نماید.

تبصره:  در صورت ارسال کتب توسط ناشر از طرق دیگری غیر از شرکت پست، ناشر موظف است نسبت به اخذ رسید تحویل

از مشتری و تسلیم آن به مجری نمایشگاه اقدام نماید.

6- فروش کتابهای مجموع های به صورت تك جلدی خواهد بود.

7- ناشر ملزم به عرضه کتاب حسب موجودی اعلام شده هنگام ثبت نام در سامانه فروش نمایشگاه است. اعلام غیرواقعی

موجودی از سوی ناشر از مصادیق تخلف محسوب میشود.

8- تمامی فاکتورهای خرید مربوط به سازمانها و نهادها و اشخاص حقیقی و حقوقی توسط کمیته ارزیابی مورد رصد

قرارگرفته و هرگونه تخلف در این موارد به هیئت رسیدگی به تخلفات ارسال خواهد شد.

9-کتابهایی که توسط دو یا چند ناشر به صورت مشارکتی منتشرشده، تنها در پنل ناشر صاحب شابك آن کتاب قابل نمایش و

عرضه خواهد بود.

10-لازم است ناشران از لغو سفارش مشتری به هر دلیلی جدا خودداری کنند. در صورت موجود بودن کتاب در سایت و

سفارش مشتری از آن کتاب و پرداخت وجه مربوط، ناشر ملزم به ارسال آن است؛ بنابراین ناشر باید میزان موجودی کتابهای

خود را در پنل به روز نگه دارد.

11- ناشران میبایست کتاب های سفارش داده شده را به موقع و رأس زمان مقرر از طریق سامانه های ارسالی معرفی شده توسط مجری برگزاری نمایشگاه به دست خریداران برسانند.

12-ارسال کتاب مغایر با مشخصات کتاب خریداری شده مندرج در فاکتور ممنوع بوده و در صورت اعتراض خریدار موضوع از

طریق هیئت رسیدگی به تخلفات رسیدگی خواهد شد.

13-فاکتور اصلی همان فاکتور صادرشده در سامانه است و در سه نسخه ناشر، خریدار و مجری با اعتبار واحد خواهد بود که

ضروری است نسخه خریدار از طریق ناشر برای خریدار به همراه کتاب ارسال گردد.

14- درصورتیکه کتابی به دلایلی از قبیل مشکلات فنی، معیوب بودن کتاب، مغایرت محتوا، مغایرت عنوان، مغایرت ناشر،

کتاب استفاده شده (دست دوم)، عدم تطابق قیمت کتاب با سامانه و عدم وجود فاکتور توسط مشتری مرجوع شود، ناشر با

تشخیص هیئت رسیدگی به تخلفات موظف به جایگزینی آن با نسخه سالم بوده و در غیر این صورت تخلف محسوب خواهد

شد.

15- تنها لوح فشرده و وسایل منضم و مربوط به همان کتاب قابل ارائه در نمایشگاه است.

16-در صورت عدم رعایت ضوابط اعلام شده و ارتکاب هرگونه تخلف، مراتب در هیئت رسیدگی به تخلفات طرح و

در مورد آن تصمیم گیری خواهد شد.

18-در حالت بروز هرگونه موارد پیشبینی نشده که در این آیین نامه مطرح نشده است مراتب توسط مجری نمایشگاه رسیدگی

و تصمیم گیری خواهد شد.

ه. دستورالعمل انضباطي

ارتکاب هر یك از موارد زیر تخلف محسوب میشود:

1- مسئولیت پاسخگویی و نگهداری غرفه مجازی تا آخرین روز نمایشگاه به عهده ناشر ثبت نام کننده است.

اعلام موجودی کتاب بیشتر از موجودی در دسترس و قابل فروش توسط ناشر در پنل نمایشگاه مجازی.

نظر به اهمیت این موضوع و اخلالی که در روند برگزاری نمایشگاه مجازی ایجاد میکند مجری میتواند بدون طی مراحل

هیئت رسیدگی به تخلفات نسبت به اعمال بند (ج) از جرائم سه گانه در نظر گرفته شده ذیل برای این تخلف تا حصول نتیجه

بررسی هیئت تخلفات اقدام نماید.

الف: جریمه دو تا چهار برابر مبلغ کتاب ارسال نشده؛

ب: حذف از لیست ناشران مجاز برای شرکت در نوبت بعدی نمایشگاه فیزیکی و مجازی اصالت اً و به شکل نمایندگی.

ج : بستن پنل کاربری در صورت تکرار 1 باره تخلف

2-ارسال هرگونه کالای مغایر با کتابهای مندرج در فاکتور در بسته های ارسالی. (عدم تطابق قیمت و عنوان کتابها مشمول

مغایرت خواهد بود).

3عدم پاسخگویی در زمان مقرر توسط متصدی پنل به مجری و خریداران (ساعت 9صبح  تا 18عصر )

4- عدم ارسال نسخه فاکتور مربوط به مشتری در داخل بسته بندی کتابها.

5- عدم دریافت رسید و تأییدیه مربوط به مشتری در ارسال غیر پستی.

6- عدم ارسال کتابهای فروخته شده در زمان مقرر )یك روز کاری پس از خرید مشتری(.

7-ارسال کتابهای آسیب دیده و دست دوم که منجر به عدم دریافت از سوی خریدار شود؛ مشروط به احراز در هیئت بررسی

تخلفات.

8-فروش کتاب غیر اصل در سایت )چنانچه کتابی بدون اجازه نامه ناشر منتشرشده باشد و یا خارج از مبادی صنعت نشر و

شناخته میشود» غیر اصل و متقلبانه «  ) به صورت غیرمجاز تولیدشده باشد و یا با اثر اصلی مغایرت داشته باشد. کتاب با عنوان

همچنین اگر در عنوان یا تصاویر آثار نمایش داده شده، برند اصلی ناشر ذکرشده باشد ولی کتاب فروخته شده با نمونه اصلی آن

مغایر باشد، کتاب موردنظر غیر اصل شناخته شده و امکان فروش آن در سامانه وجود ندارد.

9- ارائه اطلاعات نادرست و ناقص در اسناد ثبت نام.

10- عدم رعایت تذکرات قانونی از سوی مسؤلین و ناظران مجری برگزاری نمایشگاه.

11-عدم رعایت دستورالعملهای ابلاغی از سوی مجری برگزاری نمایشگاه.

پرنموده درخواست شركت در نمايشگاه براي كليه ناشران و صاحبان امتياز الزامي ميباشد.

درخواست شرکت در نمایشگاه بامکو

  • Accepted file types: iejpge, jpeg, png, pdf, Max. file size: 100 MB.
    درخواست ميبايست در سربرگ انتشارات و يا فروشگاه و با مهر و امضاي صاحب امتياز نوشته شده باشد.
  • Accepted file types: iejpge, jpeg, png, pdf, Max. file size: 100 MB.
  • Accepted file types: iejpge, jpeg, png, pdf, Max. file size: 100 MB.
سبد خرید
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.